آرشیو خبری شهرداری دیزیچه دوره ششم

روزجهانی معلولین
روز سه شنبه16آذرماه1400به مناسبت روزجهانی معلولین،فرماندار شهرستان مبارکه،معاونت عمرانی فرمانداری،دکتراله…
ادامه خبر
بازدید میدانی
طی بازدیدهایی شهردارشهردیزیچه دکتر اله یاری،اعضای شورای اسلامی،مهندس ضیائی معاونت…
ادامه خبر
جشن میلاد
جشن میلاد پیامبر اکرم(ص)و امام جعفرصادق(ص)با حضور دکترعباس اله یاری…
ادامه خبر