سامانه پیامک صوتی

ابزاری با گستردگی زیر ساخت های مخابراتی با توانایی ایجاد ارتباط و ارسال اطلاعیه ها از طریق برقراری تماس و ارسال صوت به صورت همزمان برای انبوهی از مخاطبین تلفن ثابت و همراه