سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه با امکان ارسال گروهی پیام ها، زمینه اطلاع رسانی از اقدامات، فعالیت ها، رویدادهای پیش رو، مناقضات و مزایدات به شهروندان را فراهم می آورد.

پیامک انبوه

پیامک سفید