واحد درآمد

معصومه دانشمند

مسئول واحد درآمد شهرداری دیزیچه

معرفی و شرح وظایف واحد درآمد
 • مطالعه و بررسی به منظور پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد با همکاری امور مالی   .
 • صدور دستورالعملهای لازم به منظور ایجاد تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای  تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان .
 • اتخاذ تدابیر لازم بمنظور استیفای حقوق شهرداری .
 • بحیطه  وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان .
 • بررسی و پیگیری لازم در خصوص مشکلات و معضلات درآمدهاي شهرداری   .
 • وصول درآمدها و ثبت اقلام درآمدي در دفاتر مالي شهرداري .
 • وصول تمام درآمد واحدهای مختلف شهرداری .
 • جمع آوري اطلاعات دقيق از طلب هاي شهرداري ، ادارات ، ارگان ها ، پيمانكاران ، اشخاص حقيقي و حقوقي ( مسكن ، ساخت و سازها ، كسبه ) جرايم كميسيون ۱۰۰ ، ماده ۷۷ و ….
 • جمع آوري اطلاعات مريوط به پيش بيني هر درآمد و ميزان وصولي آن .
 • شناسايي بدهي ادارات و ارگانها .
 • بررسي صدور مجوزهاي شهرداري ( پروانه ساختماني و …) و امتيازهاي شهرداري.
 • شناسايي درآمد هاي معوقه شهرداری .
 • برنامه ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمدي .
 • اقدام لازم به منظور تهيه دفترچه عوارض محلي .
 • برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمد و عوارض شهرداري .
 • نظارت برجذب وصول عوارض و درآمد هاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آن ها .
 • نظارت بر عملكرد كميسيون هاي مرتبط با شهرداري براي جذب عوارض و درآمد هاي مرتبط
 • ارائه راهكارهاي اجرايي و كاربردي در خصوص وصول هر يك از كدهاي  درآمدي .
 • شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند .
 • تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات اداره مربوطه به مديريت .
 • انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که در حدود وظایف ارجاع میگردد .
 • تقسیط و دریافت چک جهت کلیه عوارضات.
 • اخذ چکهای ضمانتی جهت صورتجلسات توافقی فی مابین مودی و شهرداری و ثبت در دفاتر اسناد دریافتنی.
 • ارسال چکهای دریافتی به بانک و پیگیری در وصول آن.
 • پیگیری چکهای برگشتی و اقدام در وصول آن.
 • صدورفیش های درآمدی  کلیه عوارضات دوایر مختلف شهرداری
 • ثبت کلیه چکهای دریافتی در سیستم نرم افزار و صدور گزارشات مربوطه و همزمان ثبت در دفاتر اسناد دریافتنی .
 • محاسبه و صدور مفاصاحساب عوارض خودرو، کشتارگاه،۸/. دفاتر اسناد رسمی، عوارض آگهی های تجاری،کرایه  ماشین آلات، ۵/. عوارض بليط اتوبوسهاي مسافربری برون شهري، ۵/. عوارض فروش بليط مسافرت هاي هوائي   ،عوارض اتباع بیگانه.
 • پيگيري  وصول مطالبات شهرداري.
 • تفكيك سندهاي حسابداري به كد درآمدي بودجه و ثبت در دفتر درآمد به صورت ماهانه

 

فهرست