شرایط آگهی فراخوان شهرداری دیزیچه

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. مناقصه و مزایده
 4. chevron_right
 5. شرایط آگهی فراخوان شهرداری دیزیچه

شرایط آگهی فراخوان شهرداری دیزیچه

شرایط آگهی فراخوان

شهرداری دیزیچه براساس مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری و مصوبه شماره  213/ش  مورخه 99/03/07 شورای اسلامی شهر دیزیچه، در نظر دارد پروژه احداث و بهره برداری از تالار شهروند واقع در مجموعه باغ بانوان شهر دیزیچه با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به مدت 20 سال و پرداخت مبلغ اجاره ماهیانه به مبلغ 96.000.000 ریال به عنوان اجاره در سال اول و با افزایش سالیانه مطابق با تورم بانک مرکزی در سال های بعدی از سوی شریک به شرح ذیل از طریق مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی بشرح ذیل اجرا نماید .

مشخصات فراخوان:

01)  آورده شهرداری:

1-1- یک قطعه زمین واقع در بلوار امام –جنب پارک شهید بهشتی  به مساحت 9362 متر مربع و  محیط 417 متر مربع  با دیوار کشی و نمای ترکیبی سنگ ازاره آجر نما و کاهگل میباشد که دارای 4 برجک در چهار گوشه و سه درب ورودی.

 • 2-1- صدور پروانه  و مجوزات ساخت و ساز
 • 3-1-  آماده سازی و فراهم نمودن زیرساخت  شامل آب و برق و گاز …
 • 4-1- کل مجموعه باغ بانوان با مشخصات و پیوست های کارشناسی و با توجه به مساحت عرصه و اعیان و جمیع جهات 61.500.000.000 ریال ارزیابی میگردد.
 • 5-1- عوارض ساخت تالار بر اساس ضوابط شهرداری منطقه و مصوبات شورای اسلامی شهر برابر 3.300.000.000 ریال
 • 6-1- جمع کل آورده شهرداری دیزیچه برابر 64.800.000.000 ریال

02) آورده سرمایه گذار:

 • 2-1 ساخت و ساز و تعمیر و تجهیز و راه اندازی تالار  بر اساس  طرح ارئه شده توسط سرمایه گذار  و به تایید دفتر فنی و شهرسازی شهرداری رسیده  که شهرداری هیچگونه هزینه ای پرداخت ننماید  و مجموعه اماده بهره برداری باشد .
 • 2-2- تهیه طرح توجیهی جامع و کامل  (اقتصادی و مالی وفنی  )
 • 2-3- هزینه ساخت تالار بر اساس اسناد و مدارک شهرداری دیزیچه برابر 20.000.000.000  ریال میباشد.
 • 2-4- کلیه هزینه های فضای سبز موجود – هرس و تهیه کود و سم مورد نیاز فضای سبز درختان و مدیریت فضای سبز به همراه نگهداری از سایر قسمتهای موجود و هزینه های آب و برق بر عهده شریک میباشد.
 • ضمنا در اختیار گذاشتن زمین خارج از باغ بانوان و کنار جاده راه اهن ( شمال مجموعه ) صرفا به عنوان پارکینگ تالار در تعهد شهرداری میباشد

03)  نحوه مشارکت:

نحوه مشارکت بر اساس روش B.O.L.T میباشد.

04) شرایط فراخوان:

 • 1-4 هیات عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری دیزیچه در مورد رد یا قبول پیشنهاد مختار است
 • 2-4 هزینه چاپ بر عهده برنده فراخوان میباشد .
 • 3-4 طرح و نقشه های اجرائی  به تایید شهرداری و به سرمایه گذاران ارائه می گردد .
 • 4-4 هزینه طرح و نقشه های اجرائی بر عهده سرمایه گذاران می باشد .

05)  شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند .

06)  پيشنهاددهندگان بايد حين  بازديد  از  محل مربوطه نسبت به  اخذ  مدارک آگهي مذكور ( مندرج در اين برگه ) تا روز سه شنبه  مورخه 23/10/99 از دبيرخانه شهرداري ديزيچه اقدام نمايند .

07) پيشنهاد دهندگان جهت شركت در مزایده بايد معادل 5%مبلغ پایه کارشناسی ( اجاره یکساله ) بمبلغ  57.600.000  ریال را به عنوان ضمانت شركت در مزایده صرفاً به صورت نقدي به شماره حساب سپرده 0105664563008شهرداري ديزيچه نزد بانك ملي (حساب سيبا)واريز ويا معادل آن ضمانت نامه بانكي ارائه نمايند .

08) پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري  روز چهارشنبه مورخه 24/10/99 درسه پاكت (الف وب وج) لاك ومهرشده به شرح ذيل ارائه نمايند.

پاكت الف: محتوي برگ ضمانتنامه متقاضی ويا فيش واريز نقدي مي باشد .

تبصره : شرکت کنندگانی که پیمانکار شهرداری بوده و مطالباتی از شهرداری دارند در صورتیکه مطالبات آنها به تائید واحد حسابداری و شهرداری رسیده باشد بعنوان سپرده شرکت در  مزایده به همان میزان سپرده منظور خواهد شد .

پاكت ب :  شامل برگ آگهي مزایده ،کپی شناسنامه وکارت ملی  ممهور به مهر و امضاء شرکت کننده در  مزایده مي باشد.

 پاكت ج : محتوي برگ پيشنهاد قيمت بوده كه بايستي به  تایید پیشنهاد دهنده برسد .

 تذکر: کلیه پاکتهای الف ب و ج  میبایست در پاکت سفید پستی که تحویل شرکت کننده میگردد قرار گرفته و پس از پلمپ و درج کلیه مشخصات بر روی آن ، به دبیرخانه حراست شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایید.

09) پيشنهادات رسيده روز  پنج شنبه مورخه 25/10/99 ساعت 9 صبح  باحضور كليه اعضاء كميسيون معاملات كه در شهرداري تشكيل مي گردد باز وقرائت خواهد گرديد.

10) كميسيون درمورد رد ويا قبول يك يا كليه پيشنهادات رسيده مختار وبه پيشنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر در آگهي رسيده ويا مبهم ويا مخدوش مي باشد ترتيب اثر داده نخواهدشد ، وكميسيون حداكثر ظرف مدت سه روز  پيشنهادات را بررسي ونتايج را اعلام خواهند نمود.

11) سپرده نفرات اول ،دوم وسوم تا انعقاد قرارارداد با نفر اول درشهرداري باقي خواهد ماند چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري ظرف مدت يك هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمايد در اين صورت سپرده او به نفع شهرداري ضبط وقرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد چنانچه نفردوم نيز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع شهرداري ضبط وقرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد. در غیر اینصورت مزایده تجدید خواهد شد .

12) آئين نامه مالي شهرداريها مصوب دوازدهم تيرماه 1346و شرایط و ضوابط ذكر شده و قراردادي كه بين طرفين منعقد خواهد شد ملاك عمل طرفين خواهد بود.

13)  كليه كسورات قانوني به عهده برنده  مزايده خواهد بود .

14)  هرگونه خسارت وارده به كارفرما ، و مسئوليت حقوقي و مدني تمام افراد بعداز زمان تحويل مورد مزايده از هرحيث بر عهده برنده خواهد بود .

15)  شرکت کنندگان می بایستی به منزله تایید، آگهی فوق رامهر وامضاء نمایند.

16)  در صورت پیشنهاد مبلغ مشابه توسط شرکت کنندگان اولویت در درجه اول با افراد بومی و در درجه دوم با افراد غیر بومی میباشد.

17)  اخذ مجوزات قانونی از مراجع قانونی ذیصلاح  جهت فعالیت مربوطه توسط برنده مزایده الزامی میباشد.

18)  هزینه برق ، اب ، و… بعهده برنده  مزایده میباشد .

19) بهره بردار متعهد گردید از محل بهره برداری صرفاً جهت راه اندازی مجموعه فرهنگی و تفریحی و رفاهی استفاده نماید و هر گونه فعالیتی خارج از موضوع قرارداد ممنوع بوده و موجب فسخ قرارداد می گردد و در این خصوص مجوزات لازم از اماکن و ادارات ذی ربط اخذ نماید. همچنین بهره بردار مکلف به رعایت کلیه نکات بهداشتی ورعایت نظافت در محل موضوع قرارداد می باشد وکلیه کارکنان  مجموعه باید کارت بهداشت وسلامت را از مراکز ذی ربط اخذ نمایند.

20) درآگهی مزایده ،  کمیسیون در صورتی که حداقل سه فقره پیشنهاد به دبیرخانه  محرمانه شهرداری ارائه گردیده باشد اقدام به بازگشائی پاکتها خواهد نمود.

 

علی اکبر محمودی

شهردار دیزیچه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

چهار × پنج =

فهرست